Algemene voorwaarden – StyleSense Meteen naar de content

Deze week tot wel 50 % korting

Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Beste klant,

Welkom bij StyleSense. Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle transacties tussen ons en onze klanten. Door gebruik te maken van onze diensten en producten, stemt u in met deze voorwaarden.

Definities

 • "StyleSense": StyleSense, gevestigd te [adres], is de aanbieder van de producten en diensten die in deze algemene voorwaarden worden beschreven.
 • "Klant": de persoon of entiteit die gebruik maakt van de producten en diensten van StyleSense.
 • "Producten": alle fysieke goederen die door StyleSense verkocht worden.
 • "Diensten": alle niet-fysieke producten, inclusief maar niet beperkt tot software, digitale inhoud en adviesdiensten, die door StyleSense worden aangeboden.

Gebruik van de dienst

 • De klant dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving bij het gebruik van de diensten van StyleSense.
 • De klant mag de diensten van StyleSense niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.
 • De klant is verantwoordelijk voor het beschermen van zijn accountgegevens en moet StyleSense onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele ongeautoriseerde toegang tot zijn account.

Betalingen

 • De klant moet de volledige betaling voldoen voor alle producten en diensten die hij bij StyleSense heeft gekocht.
 • StyleSense behoudt zich het recht voor om de prijzen van producten en diensten op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.
 • De klant is verantwoordelijk voor eventuele belastingen of heffingen die van toepassing zijn op zijn aankoop.

Garanties

 • StyleSense garandeert dat alle producten en diensten die worden verkocht aan de klant voldoen aan de geldende normen voor verkoopbaarheid en geschiktheid voor het beoogde gebruik.
 • StyleSense biedt geen garantie op eventuele schade of gebreken die het gevolg zijn van verkeerd gebruik of onjuiste installatie van de producten of diensten.

Aansprakelijkheid

 • StyleSense is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de producten of diensten van StyleSense.
 • De aansprakelijkheid van StyleSense is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de producten of diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Beëindiging

 • StyleSense behoudt zich het recht voor om de diensten of producten van de klant te beëindigen als de klant de voorwaarden van deze overeenkomst schendt.
 • De klant kan zijn account bij StyleSense te allen tijde beëindigen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 • StyleSense behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.
 • Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op de website van StyleSense.